İş Yerlerinde “Mutluluk” Derken…

İş Yerlerinde “Mutluluk” Derken…

Bir süredir kurucusu olduğum eğlenİŞ firması sunumlarında ve tanıtımlarında “mutlu çalışan” yaratmak, meselesine sıkça vurgu yapıyoruz. Ancak son günlerde bir furyaya dönüşen bu kavrama öyle yabancılaştım ki, bu yabancılaşma beni böyle bir yazı yazmaya itti. Araştırmalar mutlu insanların daha verimli çalıştıklarını ve şirket başarısını doğrudan etkilediğini açıkça ortaya koyuyor. Günümüz dünyasındaki kronik mutsuzluk hali de

Devamı içim

Sizin Hala Mutluluk Departmanınız Yok Mu?

Sizin Hala Mutluluk Departmanınız Yok Mu?

“Mutlu çalışan” kurumsal dünyada dillerimize pelesenk olmuş bir kalıp halini alalı epey zaman geçti. Ancak bunun sadece bir sıfat tamlaması olmadığını, bir firma için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu anlayan kurumsal firmaların sayısı ne yazık ki oldukça az. Aslında “Mutlu Çalışan eşittir Daha Çok Başarı” formülü hiç de dolaylı olmayan bir gerçek. Çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için,

Devamı içim

eğlenİŞ Nasıl Şirketinizin Sanat Danışmanı Oluyor?

eğlenİŞ Nasıl Şirketinizin Sanat Danışmanı Oluyor?

Sanıldığının aksine sanat bir boş zaman etkinliği değildir. İnsan, sanata ihtiyaç duyan bir varlıktır ve aslında sanat hayatımızın her daim bir parçasıdır. Hangimiz ofis masamızın üzerinde “hiç bir işe yaramayan” biblolar bulundurmayız? Reel hayatımızın içinde somut olarak bir işlevi yerine getirmediğini sandığımız süs eşyaları, aslında insanın estetik hazzını doyurma işlevine sahiptir. Yani insan farkında olmasa

Devamı içim

İş ve Oyun Birlikteliği

İş ve Oyun Birlikteliği

Günümüzde, yaşam pratiklerimiz gösteriyor ki oyun oynamaya ayrılan vakit her geçen gün azalıyor. Çünkü yoğun olarak yaşadığımız gelecek kaygısı ve garantili bir yaşam var etmek; titizlikle kurgulanması gereken bir iş yaşamından geçiyor. Hal böyle olunca birçoklarımız için iş, belirli bir saatte bitmiş gibi gözükse de durum pek de öyle değil… Hızla gelişen hizmet sektörü ve

Devamı içim

Çalışanlara Sanat Yoluyla Eğitimin 7 Faydası

Çalışanlara Sanat Yoluyla Eğitimin 7 Faydası

1 Eğitimde sanatın gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Bireyin estetik eğitimi onun doğadan ve çevresindekilerden haz duyabilmesi anlamına gelir. Bu sayede motivasyonu artar problemlere karşı pozitif yaklaşım geliştirmesi kolaylaşır. 2 Sanatın bir dalıyla ilgilenen birinin yaratıcılığı ve özgüveni gelişir, konular arasında yeni bağlar kurarak farklı bakış açıları geliştirme pratiği gelişir. Bu özellik bir çalışanın iş yaşamındaki

Devamı içim

Hikaye Anlatıcılığı

Hikaye Anlatıcılığı

Anlatan İnsan Atölyesi Mirza Metin Hikayelerin iyileştirici ve dönüştürücü gücü vardır. Bir anlamda hikaye şifalıdır. Anlatan da dinleyen de şifa bulur hikayelerden. İnsanlar her gün bir şeyler anlatırlar birbirlerine. Hem de ilk insandan beri. Bu bir ihtiyaç olduğu gibi bir insanlık kültürüdür de. Anlattığımız hikaye, karşımızdaki tarafından en iyi şekilde algılamasın diye imajlar kurarız. Ki anlatıcılık bir

Devamı içim

0

İş Yaşamında Yaratıcı Drama

İş Yaşamında Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı Drama çalışmaları bu çalışmalara katılmak isteyen ve alanın gerektirdiği kuralları yerine getiren herkes ile yürütülür. Yaratıcı Drama yaşantılarında bir katılımcı, herhangi bir konuyu tüm duygularını harekete geçirerek, görerek, koklayarak, dokunarak, işiterek gerektiğinde tadarak yani yaşayarak öğrenir. Yaratıcı

Devamı içim

0

Sanat ve Eğlence İhtiyacının İş Dünyası ile Birleşmesi

Sanat ve Eğlence İhtiyacının İş Dünyası ile Birleşmesi

Sağlıklı, dengeli, uyumlu aynı zamanda doyumlu yaşaması hedeflenen çağdaş insan, yaşamını en iyi biçimde sürdürüp geliştirme, bunun için gerekli tüm olanaklardan yararlanma, yeteneklerini ve gizil gücünü harekete geçirip kullanma, giderek kendini en iyi biçimde gerçekleştirme ve aşma gereksinimi içindedir. Çağdaş insanın bu gereksinimlerini karşılayabilmesi için günlük iş yaşamının ötesinde sanat alanının işlevlerinden faydalanması vazgeçilmez bir

Devamı içim

1

İş Yaşamında Ses ve Nefes

İş Yaşamında Ses ve Nefes

“Ses, bir insanın önemli anlatım araçlarından biridir ve bir insanın  bir başka insanla kurduğu iletişimin güçlü bir bağını oluşturur. Ses çalışmalarının temelinde, kısıtlayıcı eğilimlerle kabuk bağlamış sesimizin farkına varmak, kabuğa karşı koymak ve onu çözmek yatar.  Düşünsel ve bedensel gerginlikleri azaltacak çalışmalarla bu kabuk bir kez kırıldıktan sonra kişi de kendini özgür bırakabilecek, ses de özgürce

Devamı içim

0

Çalışan Motivasyonu Kazandırıyor!

Çalışan Motivasyonu Kazandırıyor!

Son yıllarda şirketler başarılı bir sistemin ancak çalışan memnuniyetinden geçtiğinin bilinci ile hareket etmeye başladılar.Dünya genelinde başarılı olan ve uzun yıllar ayakta kalan şirketlerin başarı sırrı aslında çalışan mutluluğuna ve şirkete aidiyet duymalarına dayanıyor. İşte bu gerçeği gören yerli-yabancı şirketler de son yıllarda çalışanlarının mutluluğunu artıran, onları motive eden bazı uygulamalara imza atmaya başladılar. Mutlu

Devamı içim

0